Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/07/2020
13142326272931363940
42 49 50 51 52 55 56 69 73 80
- -
07/07/2020
04101215202124273739
45 51 54 55 59 68 73 74 76 79
- -
07/07/2020
10141720253236404145
46 47 48