Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/07/2020
02040607131418202937
40 43 47 49 61 65 66 68 70 77
- -
07/07/2020
01030811152730334142
46 47 50 55 62 66 71 73 75 79
- -
07/07/2020
01070813192230363940
42 53