Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/07/2020
04131617212829384150
54 55 58 59 64 67 69 70 77 78
- -
07/07/2020
04061013151623263032
33 40 42 52 53 59 68 70 71 72
- -
07/07/2020
04172122243031424547
50 56