Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/07/2020
02040507081114232438
40 42 46 50 56 62 63 70 74 77
- -
08/07/2020
09162731363841424344
49 55 56 58 59 63 66 73 78 80
- -
08/07/2020
02050811272933343947
54 58