Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
11/11/2020
06081617252931353638
43 45 47 51 56 58 66 71 75 77
- -
11/11/2020
01030509122122252732
34 39 48 50 60 64 66 67 71 76
- -
11/11/2020
02091024262930343640
43 45