Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/07/2020
10121421263031343539
43 45 49 51 53 56 64 69 75 78
- -
09/07/2020
01021317181928434447
48 50 60 65 68 69 71 74 76 79
- -
09/07/2020
01020711131417242930
31 35