Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/07/2020
05060710141529323839
41 52 58 59 62 67 70 75 76 79
- -
10/07/2020
10121415161719232829
34 42 44 45 52 53 54 65 77 79
- -
10/07/2020
05101720232426303638
40 47