Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/07/2020
05060709121618202224
36 41 45 47 51 57 59 61 74 80
- -
10/07/2020
07092128303638404345
48 50 51 52 60 61 64 75 76 80
- -
10/07/2020
02121320232931323538
39 42