Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/07/2020
05161921222425333536
42 43 55 58 60 63 69 72 73 80
- -
12/07/2020
09101116192134353845
51 52 61 62 63 68 69 75 77 79
- -
12/07/2020
05071119212223293039
45 46