Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/07/2020
04050915161822243035
38 43 48 50 54 57 60 65 72 79
- -
12/07/2020
02030508101822272930
32 34 39 42 43 47 55 56 71 77
- -
12/07/2020
03050611152425272832
40 46