Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/07/2020
02040709152631404246
48 50 54 61 63 65 74 78 79 80
- -
12/07/2020
05060911222431323340
44 45 46 48 54 58 63 68 69 79
- -
12/07/2020
10151620212224283640
46 48