Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/07/2020
02040508131417223652
53 55 56 58 63 64 66 67 70 79
- -
12/07/2020
03071113162122263139
43 45 49 53 57 58 64 66 72 75
- -
12/07/2020
04131517212531333848
53 54