Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/07/2020
03050610162029313339
43 44 49 52 57 58 65 71 72 80
- -
13/07/2020
01070913172227293036
47 50 52 53 56 59 65 66 69 70
- -
13/07/2020
04101112172022252831
45 51 54