Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/07/2020
04091012131520223034
36 37 52 55 63 65 66 71 77 79
- -
13/07/2020
11121314232426293036
38 39 42 44 49 58 65 70 75 78
- -
13/07/2020
03050809161724274149
52 57