Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/07/2020
05061415171822263538
41 42 45 53 55 57 58 72 73 79
- -
13/07/2020
09121415202428293136
41 43 47 51 59 64 65 66 70 80
- -
13/07/2020
03080910131621222632
35 40