Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/11/2020
02030819222738474956
57 60 61 62 64 65 66 67 76 78
- -
12/11/2020
02060709102032373845
52 54 62 64 65 71 73 74 77 80
- -
12/11/2020
04050911172223252840
43 47