Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/07/2020
02112429354447484955
57 61 64 65 67 71 72 74 76 80
- -
14/07/2020
01020308091016242629
30 31 35 36 45 52 59 67 74 80
- -
14/07/2020
07081116222729404148
49 53