Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/07/2020
02030910132223243032
35 38 40 46 47 49 52 58 64 68
- -
14/07/2020
03060709121625303236
40 48 53 56 64 66 71 74 77 80
- -
14/07/2020
02060713192736384041
42 43 44