Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/11/2020
02070814232627303234
35 39 40 48 55 62 63 66 68 75
- -
12/11/2020
01111222252627324143
46 48 49 50 51 61 64 68 71 73
- -
12/11/2020
05081214202122242529
35 39 40