Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/11/2020
02081118212225303133
35 39 40 44 45 54 68 69 76 77
- -
12/11/2020
01050709111724343637
44 47 50 54 55 60 65 69 70 72
- -
12/11/2020
01051419222830364244
46 56 63