Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/11/2020
09101214182021243236
37 42 44 51 52 54 60 68 70 75
- -
23/11/2020
01040712141718283846
50 51 52 54 55 57 58 70 74 75
- -
23/11/2020
02030406071423282935
52 55