Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/07/2020
05132632343540485152
54 56 63 64 65 66 71 74 76 80
- -
16/07/2020
01050708141824273740
41 42 43 50 54 55 56 62 65 75
- -
16/07/2020
02131520212931343537
39 44