Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/07/2020
03071112142627293346
47 52 53 55 56 69 72 73 74 75
- -
16/07/2020
02071016171923303542
43 44 51 56 59 67 69 72 75 79
- -
16/07/2020
09121415323644454954
57 58