Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/07/2020
13161722262728303641
43 44 54 56 57 58 61 64 71 73
- -
16/07/2020
01111720212426273137
44 48 49 51 52 53 65 69 76 79
- -
16/07/2020
03101218212425262841
44 47