Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/07/2020
04071517183638394042
48 49 52 58 63 67 68 71 76 80
- -
17/07/2020
01020410131718212831
34 39 41 43 44 52 62 63 66 69
- -
17/07/2020
03050713172531334149
57 58