Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/07/2020
05060710131415182122
30 34 38 45 48 50 51 58 71 79
- -
17/07/2020
01060708101320273235
38 43 48 54 62 69 72 74 76 78
- -
17/07/2020
01071322242935373942
44 48