Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/11/2020
03101118202223283134
42 49 51 57 59 62 65 69 72 78
- -
12/11/2020
02031116172829313244
45 48 55 59 64 65 68 71 76 80
- -
12/11/2020
02061222242830333640
41 42