Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/07/2020
02050613151623283038
40 45 50 56 57 68 69 72 73 78
- -
17/07/2020
02121314151720243334
37 38 40 42 52 60 64 70 74 79
- -
17/07/2020
01121315223335394041
43 44