Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/07/2020
02030507092527303132
38 43 44 48 50 56 67 71 76 77
- -
17/07/2020
18192532333637384142
43 48 51 55 57 58 64 66 72 74
- -
17/07/2020
03041314313738394142
47 53