Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/07/2020
04050818222429323440
45 49 50 52 58 59 64 71 73 74
- -
18/07/2020
12141726343638424849
50 54 55 57 58 65 69 71 73 80
- -
18/07/2020
04050811182022313340
46 47