Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/07/2020
14162122232728333437
44 48 50 53 62 68 69 74 76 78
- -
19/07/2020
05091421253437414243
45 46 50 53 55 56 57 65 72 78
- -
19/07/2020
02070917192428363739
42 50