Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/07/2020
02121415162528313940
46 49 51 55 56 62 63 66 77 78
- -
19/07/2020
04141619202226283437
52 53 55 59 61 62 63 64 74 77
- -
19/07/2020
01031012141820244448
55 60