Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/07/2020
01030406121516252832
42 43 47 55 60 66 70 73 77 78
- -
20/07/2020
07092026394143445055
57 58 66 68 73 74 75 76 78 80
- -
20/07/2020
01020312132733353839
41 43 50