Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/11/2020
03050612131517264148
49 56 58 59 64 67 70 74 77 80
- -
12/11/2020
04051315161926313344
49 50 55 65 66 72 75 77 79 80
- -
12/11/2020
01071011122023333739
40 43