Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/07/2020
06111418192022272838
40 45 46 55 60 61 62 63 68 73
- -
20/07/2020
05102021223031344041
47 48 52 55 60 66 74 75 76 79
- -
20/07/2020
02081112131518323340
43 45 54