Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/07/2020
02050609121314152325
28 39 45 46 62 64 70 74 77 80
- -
20/07/2020
02040810141519212324
26 33 38 39 45 51 57 58 72 74
- -
20/07/2020
05081024272832374045
48 55