Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/07/2020
01051114172429343539
42 47 51 55 62 64 68 69 75 76
- -
21/07/2020
05082227293435394446
48 52 55 56 61 69 71 75 78 79
- -
21/07/2020
06111320323337394044
49 52 54