Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/07/2020
02050809212324262830
37 46 48 54 55 57 60 72 74 79
- -
21/07/2020
05111421223234394142
43 46 49 51 59 60 61 69 74 78
- -
21/07/2020
01030415171921242631
36 39