Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/07/2020
02121517242731344041
47 52 53 55 64 72 76 78 79 80
- -
23/07/2020
04060811162835404247
48 50 53 56 58 64 65 66 70 78
- -
23/07/2020
05070913172122262931
35 44