Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/11/2020
03081012192526333638
40 44 51 60 64 69 72 73 78 79
- -
13/11/2020
01051730343537394142
44 45 46 49 53 65 69 72 77 80
- -
13/11/2020
02151719253234384446
47 52