Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/11/2020
04050912162021293035
36 37 42 46 57 58 59 74 76 77
- -
13/11/2020
03041213161722262834
35 41 42 49 58 65 67 75 78 79
- -
13/11/2020
03050611151726273149
58 60 61