Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/11/2020
01050708172223303339
44 45 54 60 62 63 68 69 71 78
- -
13/11/2020
03081415162023343536
43 47 55 58 62 64 65 66 69 72
- -
13/11/2020
02050712131718192026
35 50