Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/11/2020
05101619212224273042
43 48 49 50 55 59 60 62 65 72
- -
23/11/2020
07111318192426353739
41 44 46 51 53 62 65 74 78 80
- -
23/11/2020
02091214171922232734
40 41