Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/07/2020
03050607121316172426
30 40 52 54 65 67 69 71 78 80
- -
27/07/2020
03051722242931343641
42 46 48 50 52 55 63 68 78 79
- -
27/07/2020
01031518202527323541
43 44