Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/07/2020
25323334353637464751
52 53 55 59 68 69 70 71 76 80
- -
27/07/2020
01020507081925273133
39 41 50 58 59 60 70 77 78 79
- -
27/07/2020
04081113202329313342
45 48