Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/07/2020
02030810111314222629
42 45 50 51 52 54 56 60 62 69
- -
27/07/2020
08121418243235363943
46 48 54 55 60 63 67 71 79 80
- -
27/07/2020
05071419222329323537
38 42