Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/11/2020
03040607132728374143
44 45 49 51 52 58 63 64 68 71
- -
13/11/2020
02070813142628303234
36 46 48 54 56 58 69 70 72 78
- -
13/11/2020
04061013152733363947
55 56