Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/07/2020
02060911141518232426
28 36 42 46 51 53 60 69 73 80
- -
28/07/2020
08101617192428303438
39 52 56 61 62 64 70 72 76 77
- -
28/07/2020
03050814222733344041
53 55