Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/07/2020
14202126293132364449
51 52 57 61 63 64 65 74 75 79
- -
28/07/2020
03131721222427283233
34 35 46 49 58 61 62 65 67 71
- -
28/07/2020
02060910121415202127
44 45