Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/07/2020
05060718213334363839
40 41 43 46 54 58 59 69 76 80
- -
28/07/2020
05080915161819273536
45 46 51 55 57 59 67 70 75 80
- -
28/07/2020
05070920263336373940
44 45